Med ett personligt bemötande lyssnar vi på Dig och Dina önskemål


I möjligaste mån försöker vi tillgodose Dina behov och ta fram olika behandlingsalternativ, samt ge kostnadsförslag.

Hos oss arbetar två tandläkarteam tillsammans med en Öron-Näs-Hals mottagning. Vi håller oss uppdaterade inom tandvård. Där utbildning och erfarenhet kombineras med senaste teknik.

Vår tandläkarmottagning är ansluten till Försäkringskassan. Vi är en Adderamottagning inom Praktikertjänst och kvalitetsdiplomerade.

Åtgärd Pris
101 Undersökning av revisions patient 685 kr
121 Röntgenundersökning 1 st 45 kr
123 Röntgenundersökning av hela munhålan 764 kr
124 Panoramaröntgen 523 kr
141 Studiemodeller 567 kr
201 Information och instruktion vid risk för karies 391 kr
204 Gelskena för fluorprofylax 700 kr
205 Fluorbehandling inkl professionell tandrengöring vid undersökning 155 kr
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattning 386 kr
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 680 kr
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1594 kr
311 Info el instr vid munhälsorelaterade sjukdom el problem 386 kr
321 Icke operativ behandling av kariessjukdom 384 kr
341 Behandling av parodontal sjukdom el periimplantit. Mindre omfattn 390 kr
342 Behandling av parodontal sjukdom el periimplantit. Större omfattning 830 kr
362 Lustgassedering, per behandlingstillfälle 855 kr
401 Tanduttagning en tand 869 kr
402 Tanduttagning en tand. Komplicerad 1695 kr
404 Kirurgiskt avlägsnande av en el flera bredvidliggande tänder 2914 kr
501 Rensning och rotfyllning en rotkanal 3290 kr
502 Rensning och rotfyllning 2 rotkanaler 3690 kr
503 Rensning och rotfyllning 3 rotkanaler 4710 kr
504 Rensning och rotfyllning 4 el fler rotkanaler 5250 kr
521 Akut rotbehandling 737 kr
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 3295 kr